Hệ thống giám sát bằng máy tuần tra bảo vệ của là một hệ thống để ghi lại các hoạt động của nhân viên được phân công làm nhiệm vụ tuần tra dựa trên công nghệ RFID, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tuần tra bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, tuần tra hoạt động bảo vệ khu phố, khu dân cư, hoạt động giám sát môi trường, kiểm soát khí hậu… Nó giúp đảm bảo rằng nhân viên hoàn thành nhiệm vụ của mình trong lộ trình tuần tra và là cơ sở pháp lý cung cấp cho bảo hiểm, nhằm đảm bảo phát hiện vấn đề chập điện , trộm cắp, kịp thời.

may-tuan-tra-bao-ve

Đèn Pin - Máy Tuần tra Bảo vệ

Đèn Pin – Máy Tuần tra Bảo vệ

Hiển thị 16 sản phẩm